Weer blokjes op het tv-scherm

Martin Meijdam

‘We hebben elkaar nodig om betaalbaar snel internet te krijgen’

‘Als iemand zijn huis wil verkopen, is een van de eerste vragen van de potentiële koper hoe het is gesteld met de digitale bereikbaarheid in zijn woonomgeving. Een negatief antwoord geeft een slechte aankoopbeoordeling. We leven nu eenmaal in een service georiënteerde maatschappij waarin optimale digitale bereikbaarheid als erg belangrijk wordt ervaren.’

Aan het woord is Martin Meijdam (1956), ambassadeur van het project ‘Snelle en Betrouwbare Digitale Bereikbaarheid Stichtse Vecht’.  Hij stimuleert interesse en deelname, met name in het buurtschap Otter-maten tussen Maarssen en Breukelen, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het realiseren van snel internet: ‘Door bundeling van krachten hebben we meer kans om op een betaalbare wijze te slagen digitaal beter bereikbaar te worden in de buitengebieden van Stichtse Vecht.’

Martin is geboren in Rotterdam Charlois en heeft 35 jaar geleden direct na zijn studie aan de toenmalige Hogere Landbouwschool in Dordrecht een baan betrokken bij een bedrijf in Weesp, dat gewassenbeschermingsmiddelen voor boeren en tuinders ontwikkelt en distribueert. Die multinationaal opererende onderneming draagt de naam Certis Europe en is inmiddels gevestigd in Maarssen. Martin heeft ongeveer 25 jaar met vrouw, twee zonen en een dochter in Maarssenbroek gewoond en is 8 jaar geleden verhuist naar het landelijke buurtschap Otter-maten. Als Marketing & Sales Manager weet hij maar al te goed hoe belangrijk het is om in je huidige woon- en leefomgeving optimaal digitaal verbonden te zijn: ‘ Deze digitale bereikbaarheid is in onze woongemeenschap Otter-maten jammer genoeg niet altijd betrouwbaar en stabiel. Vaak hoor ik van buren en omwonenden dat ze gisterenavond weer blokjes op het televisiescherm zagen in plaats van scherp beeld. Ik steun daarom het prachtige initiatief van de gemeente Stichtse Vecht om op korte termijn bewoners bij elkaar te brengen die niet beschikken over een goede digitale bereikbaarheid. Laat je informeren en meld je aan. Pas intensief samenwerkend kunnen we tot voor alle betrokkenen voordelige resultaten komen!’

Voor overleg en vragen: martin.meijdam@kpnmail.nl