FAQ
Veel gestelde vragen

Zorgvuldige voorbereiding en communicatie gewenst

De aanleg van snel internet in het buitengebied gaat niet vanzelf. Meerdere marktpartijen bieden weliswaar snel internet aan in Nederland maar richten zich vooral op de kernen van steden en dorpen. De provincie Utrecht en gemeenten hebben de intentie uitgesproken om de aanleg van snel internet in het buitengebied te stimuleren door eventuele obstakels voor de aanleg te minimaliseren en te onderzoeken of de bewoners open staan voor een sneller internet tegen een meerprijs ten opzichte van de bewoners in de kernen. Op deze manier willen de gemeentes samen betere voorwaarden creëren om (markt)partijen aan te trekken.

Stappen die gezet moeten worden. Dit proces duurt in de regel ongeveer 2 jaar.
·  Oriëntatiefase: inventarisatie per gemeente hoe en op welke wijze zij een rol kan spelen om het buitengebied te voorzien van snel internet.
·  Gebiedsanalyse: in kaart brengen welke adressen niet beschikken over snel internet.
·  Marktconsultatie: welke marktpartijen zijn geïnteresseerd in de aanleg van snel internet en tegen welke voorwaarden?
·  Interessepeiling: inventarisatie van de interesse in snel internet bij de bewoners van het buitengebied.
·  Afspraken marktpartij en gemeenten: vastleggen van afspraken over vergunningen en de gemeentelijke toezicht op de aanleg van snel internet.
·  Vraagbundeling: bewoners sluiten zelf een contract af met een internet service provider. Minimaal 50% van de bewoners moet hieraan meedoen.
·  Realisatie: een marktpartij realiseert snel internet.

Wat is het doel van de provincie en gemeente?

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar en daarom vinden provincie Utrecht en gemeente Stichtse Vecht het belangrijk dat ook de inwoners uit het buitengebied de mogelijkheid krijgen om snel internet te hebben. Bijna 1.400 adressen in het buitengebied van Stichtse Vecht zijn echter niet aangesloten op breedband internet. Ondernemers en inwoners in dit gebied kunnen hier nadeel van hebben. De provincie heeft nu geld beschikbaar gesteld aan de gemeente om inwoners en bedrijven te ondersteunen bij het organiseren van snel internet.

Hoe gaat het organiseren van snel internet in zijn werk?

Er is een stappenplan opgesteld. Vastgesteld is op welke adressen de internetsnelheid onder de norm is. Ook is in gesprek met marktpartijen onderzocht onder welke voorwaarden zij willen investeren en snel internet willen realiseren. Op basis hiervan worden verschillende scenario’s opgesteld, die nu worden voorgelegd aan inwoners en ondernemers. Geïnteresseerde inwoners en ondernemers kunnen samen een collectief vormen om een snelle internetverbinding te realiseren. De gemeente zal hierbij helpen en bemiddelen. Voorwaarde is uiteraard wel dat voldoende ondernemers en inwoners interesse hebben in de opgestelde scenario’s.

De uiteindelijke beslissing om voor een van de scenario’s te kiezen is volledig aan het collectief dat zich zelf organiseert.  De gemeente beslist hier niet over.

Wat is de planning, wanneer heb ik snel internet?

Stand van Zaken januari 2018: Op dit moment vinden de gesprekken met aanbieders plaats en worden collectieven gevormd.  De verwachting is dat de eerste snelle verbindingen vanaf medio 2018 aangelegd kunnen worden, zodat de eerste bewoners/bedrijven  vanaf  Q3 2018 kunnen beschikken over sneller internet.

1) Adressen inwoners en bedrijven bekend die onder de norm zitten (gebiedsanalyse). Gereed

2) Marktconsultatie: levert beeld op van oplossingen die marktpartijen aandragen. April/mei 2017

3) Vertaling naar scenario’s (techniek, financieel, organisatorisch). Mei 2017

4) Infomeren inwoners en bedrijven tijdens een bijeenkomst. Begin juni 2017, nadere informatie volgt.

5) Zoveel mogelijk aanmelden inwoners en bedrijven in het collectief. Juni/juli 2017

Hoe word ik geïnformeerd?

Alle bewoners in het buitengebied waar snel internet aangelegd gaat worden, zijn persoonlijk geïnformeerd en uitgenodigd voor informatieavonden. Stel u op de hoogte en abonneer u op de gratis nieuwsbrief via deze website en houdt de website goed in de gaten.

Wat zijn zogenaamde 'witte' en 'grijze' adressen of gebieden?

In Nederland maken we onderscheid tussen adressen (kavels) op basis van de telecomnetwerken die op de kavels liggen.

· Op zwarte adressen ligt glasvezelkabel, coaxkabel of telefoonkabel waarvan er tenminste twee sneller zijn dan 30 mbit download
· Op grijze adressen ligt glasvezelkabel, coaxkabel of telefoonkabel, waarvan er één sneller is dan 30 mbit download
· Op witte adressen ligt alleen telefoonkabel die trager is dan 30 mbit download

Wat is breedband?

Breedband is een ander woord voor ‘super snel internet’. Zowel de kabel, ADSL via telefoonlijn als glasvezel vallen hieronder.

Wat gebeurt er als ik niet mee doe met de vraagbundeling?

Dan zijn er twee opties: of er komt geen snel internet in het buitengebied, omdat teveel mensen niet meedoen met de vraagbundeling. Of er komt wel snel internet in het buitengebied. Als je dan toch nog wilt overstappen, kunnen de aansluitkosten hoger uitpakken.

Welke internet snelheid krijg ik?

Je internetverbinding zal minimaal 30 mbit download moeten zijn, maar liever nog 100 mbit. Afhankelijk van de uiteindelijke geboden oplossing zijn hier nog variaties van mogelijk.

Hoeveel gaat het kosten?

Omdat we in gesprek zijn met verschillende aanbieders hebben we nog geen totaal prijs. De komende maanden verwachten we daar een concreter antwoord op te hebben.